TESTOWANIE UKŁADÓW

Nasi pracownicy bardzo rygorystycznie przestrzegają procedur produkcyjnych oraz przywiązują szczególną uwagę do jakości oferowanych produktów. Wszystkie wyprodukowane czy zmontowane układy poddawane są szeregowi specjalizowanych testów.

Najczęściej wykonywanymi testami są:
• testy elektryczne PCB
• testy funkcjonale PCB
• automatyczne testy optyczne (urządzenia 1 i 5 kamerowe)
• testy rentgenowskie
• testy elektrycznej integralności urządzenia
Wysokie standardy jakościowe oraz profesjonalne testy gwarantują niezawodność oferowanych przez nas rozwiązań.